Sticker - Thiết kế thi công POSM

Sticker

Sticker
Đánh giá bài viết

Main conrainer

Sticker

Sticker là một vật phẩm hỗ trợ tại điểm bán hay còn gọi là POSM. Những miếng dán sticker thường được sử dụng để thể hiện một thông điệp hay một hình ảnh nào đó

03-vietart-he-thong-posm-sticker

vietart-sticker vietart-sticker sticker-viet-art (14) sticker-viet-art (13) sticker-viet-art (12) sticker-viet-art (11) sticker-viet-art (10) sticker-viet-art (9) sticker-viet-art (8) sticker-viet-art (7) sticker-viet-art (6)  sticker-viet-art (4) sticker-viet-art (3) sticker-viet-art (2) sticker-viet-art (1)

Contact Me on Zalo