CROSS MERCH - Thiết kế thi công POSM

CROSS MERCH

CROSS MERCH
Đánh giá bài viết

Main conrainer

CROSS MERCH

Mục tiêu của việc sử dụng cross merch là làm tăng khả năng liên kết của sản phẩm, bổ sung cho nhau và kích thích sự mua hàng của khách hàng. Khi sản phẩm được trưng bày trên cross merch và để ở một nơi có sản phẩm khác loại thì sản phẩm của bạn sẽ nổi bật hơn và gây được sự chú ý từ khách hàng. Việc sử dụng cross merch cũng nhằm cải thiện những trải nghiệm của khách hàng bằng cách khách hàng có thể lấy những sản phẩm khác nhau nhưng có liên quan ở cùng một vị trí và không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm sản phẩm.

Contact Me on Zalo