CROSS MERCH - BLUE MOON - Thiết kế thi công POSM

CROSS MERCH – BLUE MOON

CROSS MERCH – BLUE MOON
Đánh giá bài viết

Main conrainer

Cross Merch là một sản phẩm hỗ trợ tại điểm bán hàng POSM hay còn gọi là add on sale, cross merch là một cái kệ nhỏ để chứa sản phẩm trong các cửa hàng, tạp hóa hay siêu thị. ... Mục tiêu của việc sử dụng cross merch là làm tăng khả năng liên kết của sản phẩm, bổ sung cho nhau và kích thích sự mua hàng của khách hàng.

Cross Merch - Blue Moon

Contact Me on Zalo