P.O.S.M gồm những gì?

P.O.S.M gồm những gì?5 (100%) 15 votes   P.O.S.M là viết tắt của Point Of Sales Material là các vật dụng hỗ trợ cho việc bán hàng tại địa điểm bán lẻ, hội chợ, triển lãm để góp phần nhận diện thương hiệu. Vậy các vật phẩm POSM gồm những gì? Bộ POSM thường thấy … Continue reading P.O.S.M gồm những gì?